Koło
Szkoła branżowa II
Branżowa Szkoła II stopnia w ZST w Kole - TECHNIKUM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Nazwa oddziału

 TECHNIKUM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Cykl kształcenia

 2

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Opis

Wysoki poziom technologiczny, jaki reprezentują współczesne samochody, wymaga od obsługujących je pracowników dobrego przygotowania, szczególnie w zakresie diagnostyki i naprawy systemów elektronicznego sterowania. Absolwenci technikum po ukończeniu nauki uzyskują tytuł technika pojazdów samochodowych. Posiadają dobre przygotowanie techniczne, zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Mogą podjąć pracę zawodową lub kontynuować naukę na uczelniach wyższych. Najważniejsze cechy, predyspozycje jakie powinien posiadać kandydat:
    • ukończenie Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach samochodowych
    • posiadanie zamiłowań i uzdolnień technicznych i manualnych
    • wyobraźnia przestrzenna
    • podzielność uwagi
    • szybka orientacja i spostrzegawczość
    • umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej
    • umiejętność pracy w grupie

Cykl kształcenia w Szkole Branżowej II stopnia trwa dwa lata.