Koło
Szkoła branżowa II
Branżowa Szkoła II stopnia w ZST w Kole - TECHNIKUM MECHANICZNE
Nazwa oddziału

 TECHNIKUM MECHANICZNE

Cykl kształcenia

 2

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Opis

Nauka technika mechanika obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika - obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych.

Cykl kształcenia w Szkole Branżowej II stopnia trwa dwa lata.