Koło
Szkoła branżowa II
Branżowa Szkoła II stopnia w ZST w Kole
Zespół szkół
Adres
Kolejowa 11, 62-600 Koło
Telefon
63 26 17 900
Fax
63 26 17 921
E-mail
Strona www
Dyrektor
Katarzyna Poronin
Typ placówki
Branżowa Szkoła II stopnia
Zdjęcia
  • Branżowa Szkoła II stopnia w ZST w Kole
Opis

Szkoła branżowa II stopnia w Zespole Szkół Technicznych jest kierunkiem nowym otwieranym od roku szkolnego 20202021. Uczęszczać do tej szkoły mogą absolwenci szkół branżowych I stopnia o zawodach wymaganych w danym technikum. W Zespole Szkół Technicznych otwieramy:

TECHNIK MECHANIK
Nauka technika mechanika obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika - obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Wysoki poziom technologiczny, jaki reprezentują współczesne samochody, wymaga od obsługujących je pracowników dobrego przygotowania, szczególnie w zakresie diagnostyki i naprawy systemów elektronicznego sterowania. Absolwenci technikum po ukończeniu nauki uzyskują tytuł technika pojazdów samochodowych. Posiadają dobre przygotowanie techniczne, zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Mogą podjąć pracę zawodową lub kontynuować naukę na uczelniach wyższych. Najważniejsze cechy, predyspozycje jakie powinien posiadać kandydat:
- ukończenie Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach samochodowych
- posiadanie zamiłowań i uzdolnień technicznych i manualnych
- wyobraźnia przestrzenna
- podzielność uwagi
- szybka orientacja i spostrzegawczość
- umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej
- umiejętność pracy w grupie

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Informacje o lokalizacji dostępne są na poprzez stronę internetową Zespołu Szkół Technicznych pod adresem: http://zst-kolo.pl/kontakt