Kołbaskowo
Kołbaskowo
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Informator dla rodziców
Harmonogram rekrutacji
Instrukcja elektronicznego przesyłania dokumentów
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie rodziców kandydata o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Kołbaskowo, oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych we właściwym terytorialnie dla Gminy Kołbaskowo Urzędzie Skarbowym oraz kserokopia formularza PIT/ZAP-3
Oświadczenie rodziców kandydata o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, przedszkolu publicznym lub innej formie wychowania przedszkolnego lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dany oddział przedszkolny, przedszkole publiczne lub inna forma wychowania przedszkolnego
Informacja o wolnych miejscach