Kołbaskowo
Kołbaskowo
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Uchwała Nr XVI/193/2020 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola publicznego oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo
Harmonogram rekrutacji
Instrukcja dotycząca elektronicznego przesyłania dokumentów (wniosku, oświadczeń) do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru
Informator dla rodziców
Oświadczenie o miejscu zamieszkania i rozliczaniu podatku
Oświadczenie o rodzeństwie kontynuującym edukację
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Informacja o wolnych miejscach
Instrukcja elektronicznego potwierdzania woli przyjęcia