Gostyń
Technikum
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu - Technik organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 Technik organizacji turystyki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • język obcy nowożytny
  • geografia
Zawody

 Technik organizacji turystyki

Opis

Znaczenie interdyscyplinarnej turystyki jako sektora gospodarki wciąż wzrasta. 
Turystyka stała się nieodłącznym elementem życia społecznego. Branża ta wymaga od pracowników wysokiej kultury osobistej, wysokich społecznych kompetencji, stałego kontaktu z ludźmi, komunikatywności, samodzielności i konieczności stałego dokształcania się. Oczekiwania pracodawców nakierowane są głównie na kwalifikacje i praktyczne umiejętności związane z obsługą klientów, przygotowaniem atrakcyjnego produktu turystycznego, posługiwaniem się językami obcymi, znajomością branży, umiejętnością obsługiwania systemów rezerwacyjnych, sporządzania dokumentacji branżowej, a także dużą samodzielnością. W ostatnich latach obserwujemy wciąż rosnące ilości turystów oraz nasilającą się migrację osób związaną z pracą zawodową, co powoduje prężny rozwój rynku turystycznego i hotelowego. Środki finansowe, idące w ślad za wzrostem  potrzeby poznawania świata oraz  wymianą  handlową, tworzą potężną branżę turystyczno-hotelarską.

W związku z tym zawód technik organizacji turystyki pozostaje na liście zawodów mających szerokie perspektywy zatrudnienia.

Technik organizacji turystyki to kierunek stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach.

Jeśli jesteś pasjonatem podróżowania i  uwielbiasz odkrywać nowe miejsca, to najwyższy czas zając się tym zawodowo i  profesjonalnie. Nauczysz się jak przygotować wycieczki i jak w ich trakcie spełnić wszystkie oczekiwania klienta. Dowiesz się jak analizować rynek usług turystycznych i  jak przygotować atrakcyjną ofertę. Zdobędziesz doświadczenie i umiejętności potrzebne do pracy w branży turystycznej.

 Jako absolwent będziesz przygotowany do:

- organizowania działalności turystycznej

- organizowania imprez i usług turystycznych

- obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych

- rozliczania imprez i usług turystycznych

Technik organizacji turystyki jest specjalistą o szerokim spektrum umiejętności. Ustala, koordynuje i nadzoruje działania w zakresie obsługi turystycznej, bada popyt i kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, planuje trasy podróży, rezerwuje pobyt w hotelach, organizuje lub sprzedaje grupowe i indywidualne wyjazdy służbowe lub urlopowe. To kierunek , który  przygotowuje do organizowania i realizacji imprez, rozliczania ich kosztów oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z podróżą w całym sektorze przemysłu turystycznego. Uczeń poznając geografię turystyczną, zasady funkcjonowania biura podróży, zasady organizacji targów, różnorakich imprez i wyjazdów zagranicznych uczy się fachowego świadczenia usług turystycznych, również w języku obcym. 

Po ukończeniu szkoły:

Możesz być zatrudniony w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego, w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu, biurach podróży, agencjach turystycznych, hotelach, schroniskach, placówkach agroturystycznych zarówno w Polsce, jak i na terenie Unii Europejskiej, punktach informacji turystycznej, wydawnictwach publikujących przewodniki dla turystów. Możesz również prowadzić działalność usługową w zakresie ruchu turystycznego.

Istnienie wyższych szkół branży turystycznej i hotelarskiej umożliwia podwyższenie kwalifikacji oraz rozwój kariery zawodowej.