Gostyń
Technikum
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu - Technik reklamy
Nazwa oddziału

 Technik reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone
  • język obcy nowożytny
  • geografia
Zawody

 Technik reklamy

Opis

Reklama jest ściśle związana z gospodarką rynkową, w której problem stanowi nie tyle wytworzenie jakiegoś produktu lub usługi ile jego sprzedanie. Nasilająca się konkurencja na rynku powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują pracowników przygotowanych do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi.

Technik reklamy powinien docierać do odbiorców różnymi środkami reklamy, skutecznie oddziaływać na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania. Dlatego kandydata do nauki w tym zawodzie powinna charakteryzować: komunikatywność, odpowiedzialność i  systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych, łatwość nawiązywania kontaktów, stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej.

Technik reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na temat zleceniodawców i  ich oczekiwań, przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych.

Zawód technik reklamy jest zawodem wymagającym łączenia w sobie, między innymi, wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej. To zawód dla osób uzdolnionych artystycznie, umiejących kreować własny wizerunek i zmieniać otoczenie.

 Jako absolwent będziesz przygotowany do:

- planowania organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych,

- organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej,

- projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.

W zawodzie technik reklamy zdobędziesz umiejętności dotyczące sprzedaży usług reklamowych oraz organizacji i prowadzenia kampanii reklamowej.  Nauczysz się jak przygotować ofertę produktów i usług reklamowych, poznasz zasady sprzedaży tych produktów.

Ważnym elementem kształcenia w tym zawodzie jest także poznanie zasad stosowania podstawowych środków reklamy, oraz wykorzystanie tej wiedzy w praktyce przy tworzeniu reklam zewnętrznych i wewnętrznych, także za pomocą komputerowych programów graficznych. Absolwent tego kierunku potrafi zaplanować kampanię reklamową w mediach, umiejętnie dobierając media do przyjętej strategii reklamy. Za pomocą odpowiednich narzędzi bada także skuteczność przeprowadzonej kampanii reklamowej.

Po ukończeniu szkoły:

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę na wybranej uczelni, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.