Gostyń
Technikum
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu - Technik logistyk
Nazwa oddziału

 Technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
  • geografia
Zawody

 Technik logistyk

Opis

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami.

Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego. Poza wiedzą ekonomiczną i  znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora transportowego. Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie czasowym.

Logistycy wykonując działania zawodowe współpracują ze specjalistami różnych dziedzin np. z ekonomistami, handlowcami, przewoźnikami, spedytorami, analitykami, pracownikami banków i działów księgowych.

 Jako absolwent będziesz przygotowany do:

- planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym

- zarządzania zapasami

- organizowania prac związanych z gospodarką magazynową

- planowania i organizowania produkcji i dystrybucji

- zarządzania środkami transportowymi oraz procesami spedycyjnymi

Wszyscy uczniowie kształcący się w technikach, poznają też zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,  pracy w małych zespołach, komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz nauki  dwóch języków obcych nauczanie w technikum obejmuje także język obcy zawodowy – zapoznający ze słownictwem stosowanym w danym zawodzie.

Po ukończeniu szkoły:

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym.

W każdej jednostce gospodarczej i administracyjnej realizowane są procesy logistyczne.
Rozwój gospodarki, handlu i wszechstronna współpraca międzynarodowa stwarzają duże zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się zarządzaniem procesami logistycznymi.