Gostyń
Technikum
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu - Technik ekonomista
Nazwa oddziału

 Technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
  • geografia
Zawody

 Technik ekonomista

Opis

Technik ekonomista to świetny wybór dla uczniów, którzy chcą zdobyć atrakcyjny zawód i jednocześnie uzyskać przepustkę na studia wyższe.

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych związanych miedzy innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, wykonywaniem prac biurowych, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji.

Wykonywanie zawodu technika ekonomisty stwarza konieczność posługiwania się nowoczesną technologią oraz korzystania z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem.

Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości i finansów.

Technik ekonomista potrafi:

-stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi,

-obliczać, interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać wyniki,

-sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw,

-posługiwać się technicznymi środkami biurowymi,

-ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze, prowadzić rozliczenia finansowe,

-sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej,

-prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,

-obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej,

-stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.

 Jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,

- obliczania podatków,

- prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,

- prowadzenia rachunkowości,

- wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Po ukończeniu szkoły:

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi otwarcie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych np.   bankach, biurach rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych,  agencjach nieruchomości oraz firmach zarządzających nieruchomościami, przedsiębiorstwach jako kadra zarządzająca i administracyjna, jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach skarbowych.

 

Ukończenie szkoły średniej w zawodzie technik ekonomista stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia kształcenia na poziomie akademickim o profilu ekonomicznym!