Gostyń
Technikum
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu - Technik informatyk
Nazwa oddziału

 Technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
  • fizyka
Zawody

 Technik informatyk

Opis

Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym oraz urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i  modernizacji systemów komputerowych. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek.  Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy.

Wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci.

Projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i  usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i  aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera.

Administruje aplikacjami i  witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje  i testuje witryny i aplikacje internetowe. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych.

 Jako absolwent będziesz przygotowany do:

- montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,

- projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami,

- projektowania baz danych i administrowania bazami danych

- tworzenia stron www i aplikacji internetowych oraz administrowania tymi stronami
i aplikacjami

Wszyscy uczniowie kształcący się w technikach, poznają też zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,  pracy w małych zespołach, komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz nauki  dwóch języków obcych nauczanie w technikum obejmuje także język obcy zawodowy – zapoznający ze słownictwem stosowanym w danym zawodzie.

 

Po ukończeniu szkoły:

Na rynku pracy w Polsce i na świecie informatycy to najbardziej poszukiwana grupa pracowników! Wszechstronne wykształcenie i łatwość nabywania dalszych kwalifikacji z innych gałęzi gospodarki stawia informatyków w gronie najlepiej opłacanych pracowników.

W dzisiejszych czasach każde, nawet najmniejsze przedsiębiorstwo wykorzystuje technologię komputerową. Informatyk jest więc zawodem, który umożliwi Ci pracę we wszystkich typach przedsiębiorstw zarówno związanych bezpośrednio z usługami i serwisem informatycznym, jak i pozostałych, użytkujących systemy komputerowe do różnych celów, np. administracyjno-biurowych. Specjaliści w tej dziedzinie są bardzo poszukiwani i wg prognoz na przyszłość nie grozi im bezrobocie. Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę na wybranej uczelni, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.