Gostyń
Technikum
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych Im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu - Technik mechatronik
Nazwa oddziału

 Technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
  • fizyka
Zawody

 Technik mechatronik

Opis

Technik mechatronik jest jednym  z młodszych zawodów. Ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mechatroniką, osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do tego zawodu jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy.

Absolwenci dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, używaną w  maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach produkcyjnych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowani są również do twórczej aktywności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów produkcyjnych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi.

Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należy między innymi projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych, obsługa i programowanie robotów przemysłowych, obsługa i programowanie sterowników PLC, automatyka urządzeń linii produkcyjnych i montażowych, projektowanie, serwis, diagnostyka i naprawa  systemów mechatronicznych zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych.

Po ukończeniu szkoły:

Absolwent po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem, programowaniem, obsługiwaniem, montażem, demontażem, użytkowaniem, diagnozowaniem i naprawą urządzeń i systemów mechatronicznych. Nabędzie umiejętności z dziedziny inżynierii stanowiącej połączenie mechaniki, elektryki, automatyki, robotyki i technik komputerowych.

Technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branży samochodowej, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora. Może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń mechatronicznych.

 

Ukończenie szkoły średniej o profilu mechatronika stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników, informatyków i automatyków!