Gostyń
Technikum
Technikum Im. Ziemi Krobskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi - Technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 Technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • chemia

Przedmioty rozszerzone
 • matematyka
 • chemia
Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Dodatkowe wymagania

 Badania lekarskie

Opis

Wybierając ten kierunek, zdobędziesz oprócz wiedzy ogólnej:

 • urządzanie zakładów gastronomicznych i gospodarstw domowych
 • technologię gastronomiczną z obsługą konsumenta 
 • mikrobiologię żywności
 • podstawy żywienia człowieka
 • higienę i ochronę zdrowia 
 • podstawy ekonomii
 • marketing
 • podstawy biurowości
 • zarządzanie firmą
 • wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
  http://www.zsoiz-krobia.edu.pl/index.php/pl/kandydat/rekrutacja