Gostyń
Technikum
Technikum Im. Ziemi Krobskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi - Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista
Nazwa oddziału

 Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone
 • matematyka
 • geografia
Zawody

 Technik ekonomista

Dodatkowe wymagania

 Badania lekarskie

Opis

Wybierając ten kierunek, zdobędziesz oprócz wiedzy ogólnej:

 • podstawy ekonomii
 • technikę biurową
 • statystykę
 • zasady rachunkowości
 • marketing
 • elementy prawa
 • ekonomię przedsiębiorstw
 • technologię i towaroznawstwo
 • język obcy zawodowy
 • oprogramowanie ekonomiczno – informatyczne
 • podstawy pracy w bankowości

http://www.zsoiz-krobia.edu.pl/index.php/pl/kandydat/rekrutacja