Gostyń
Technikum
Technikum Im. Ziemi Krobskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi - Technikum kształcące w zawodzie technik budownictwa
Nazwa oddziału

 Technikum kształcące w zawodzie technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • fizyka

Przedmioty rozszerzone
 • matematyka
 • fizyka
Zawody

 Technik budownictwa

Dodatkowe wymagania

 Badania lekarskie

Opis

Wybierając ten kierunek, zdobędziesz oprócz wiedzy ogólnej:

 •       przygotowanie do prowadzenia robót budowlanych,
 •        umiejętność opracowywania dokumentacji budowlanej, 
 •        wiedzę z zakresu kierowania zespołami budowlanymi,
 •        podstawy do sporządzania obmiarów i kosztorysów, itd.

  http://www.zsoiz-krobia.edu.pl/index.php/pl/kandydat/rekrutacja