Gostyń
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Im. Ziemi Krobskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi - Klasa Wielozawodowa
Nazwa oddziału

 Klasa Wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • wiedza o społeczeństwie

Zawody

 Wielozawodowa

Dodatkowe wymagania

 Badanie lekarskie

Opis

Kształcenie trwa 3 lata.

W szkole funkcjonuje Centrum Kształcenia Zawodowego.

http://www.zsoiz-krobia.edu.pl/index.php/pl/kandydat/rekrutacja