Gostyń
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Krobskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi - Profil Ogólny
Nazwa oddziału

 Profil Ogólny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone
  • język angielski
  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie lub geografia lub chemia lub fizyka lub matematyka lub informatyka
  • biologia
Opis

http://www.zsoiz-krobia.edu.pl/index.php/pl/kandydat/rekrutacja