Gostyń
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Krobskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi - Profil Mundurowy
Nazwa oddziału

 Profil Mundurowy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone
 • język angielski
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie lub geografia lub chemia lub fizyka lub matematyka lub informatyka
 • biologia
Opis


Wybierając ten kierunek oprócz wiedzy ogólnej zdobędziesz:

 • przygotowanie do pełnienia zawodowej służby wojskowej i służby w innych formacjach mundurowych,
 • większą sprawność fizyczną, 
 • przygotowanie do prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożeń, 
 • umiejętność udzielania pierwszej pomocy, itd. 
  http://www.zsoiz-krobia.edu.pl/index.php/pl/kandydat/rekrutacja