Gostyń
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Gostyniu - Klasa ogólna
Nazwa oddziału

 Klasa ogólna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone
 • język polski
 • język angielski
 • geografia lub matematyka
Opis

Klasa przygotowuje do kontynuowania nauki na najbardziej popularnych kierunkach studiów. Absolwenci tej klasy będą mogli ubiegać się o następujące kierunki studiów:

 • ekonomia,
 • zarządzanie, marketing,
 • stosunki międzynarodowe,
 • bankowość
 • finanse i rachunkowość,
 • matematyka,
 • geografia, geologia, oceanografia
 • biologia,
 • chemia,
 • historia,
 • prawo,
 • psychologia.

W tej klasie uczniowie mają możliwość uczestniczenia w licznych kołach zainteresowań oraz w zajęciach dodatkowych organizowanych w szkole, które przygotowują do egzaminu maturalnego oraz pomagają w wyborze dalszych kierunków kształcenia.

Wybierając klasę ogólną, będziesz mógł przygotować się do studiowania na kierunkach: politechnicznych, humanistycznych, językowych, pedagogicznych, artystycznych, medycznych i innych związanych z naukami ścisłymi.

I rozszerzenie - j. polski
II rozszerzenie – j. angielski
III rozszerzenie – geografia lub matematyka

I język obcy - j. angielski
II język obcy (do wyboru) - j. niemiecki lub j. hiszpański

W przypadku niewystarczającej liczby chętnych kandydat wybiera inny przedmiot III rozszerzenia spośród wskazanych przez szkołę propozycji.