Gostyń
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolniczych im. Gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu - Liceum ogólnokształcące z działalnością innowacyjną bezpieczeństwo publiczne działania policji
Nazwa oddziału

 Liceum ogólnokształcące z działalnością innowacyjną bezpieczeństwo publiczne działania policji

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • historia

Przedmioty rozszerzone
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
Opis

Klasa objęta Patronem Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Jeżeli interesujesz się służbami mundurowymi, widzisz swoją przyszłość w służbach mundurowych, a konkretnie w policyjnym mundurze,

to ten kierunek jest dla Ciebie.

Kształcenie na tym kierunku stwarza możliwości pracy w pokrewnych policji służbach takich jak: służba celna, straż miejska i agencje ochrony.

Program nauczania został opracowany w taki sposób, aby zwiększyć szansę absolwentów podczas rekrutacji do służb w policji lub dalszej edukacji np. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych absolwenci klas policyjnych otrzymają 2 dodatkowe punkty podczas rekrutacji do pracy w Policji!

 

Przedmioty kierunkowe: 

 • elementy prawa;

 • edukacja policyjna.


Inne zajęcia:

 • zajęcia na strzelnicy,

 • kursy samoobrony,

 • obozy szkoleniowe w Kiekrzu.


Charakterystyka kierunku:

Uczniowie uczestniczą w organizowanych przez szkołę zajęciach z samoobrony, obozach szkoleniowych, zawodach sportowych oraz zawodach

z zakresu obronności. Na zajęciach wychowania fizycznego dodatkowo realizują treści z zakresu sztuk walki i pokonywania sprawnościowego toru przeszkód.

Uczniom oferujemy zajęcia przygotowujące do testu wiedzy ogólnej i testu sprawności fizycznej zgodnie z aktualnymi wymaganiami rekrutacyjnymi.


Uczniowie naszej szkoły z dumą noszą mundury i zdobywają awanse zawodowe.

Zajęcia kierunkowe prowadzone są przez pracowników Powiatowej Komendy Policji w Gostyniu oraz Sądu Rejonowego w Gostyniu.

 

Możliwości zatrudnienia/ dalszej edukacji:

 • praca w policji oraz innych służbach  odpowiedzialnych za porządek publiczny, a także w firmach i instytucjach z sektora ochrony osób

  i mienia;

 • podjęcie studiów w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

 • kontynuacja edukacji w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach z zakresu bezpieczeństwo publiczne;

 • w  instytucjach mundurowych, prawnych, penitencjarnych,  administracji państwowej i publicznej; 

 • w firmach ochroniarskich, detektywistycznych (po nabyciu praktyki), dozorujących i transportujących środki pieniężne;

 •  po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego lub resocjalizacyjnego w schroniskach dla nieletnich, domach wychowawczych itp.


Dla uczniów mających problem z dojazdem, szkoła udostępnia przyszkolny internat lub możliwość zorganizowania dojazdu z prywatnym przewoźnikiem.