Gostyń
Technikum
Technikum w Zespole Szkół Rolniczych im. Gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu - Technikum kształcące w zawodzie technik weterynarii
Nazwa oddziału

 Technikum kształcące w zawodzie technik weterynarii

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone
  • biologia
Zawody

 Technik weterynarii

Opis

Technikum kształcące w zawodzie technik weterynarii

Innowacja: Podstawy behawioryzmu


Na tym kierunku podczas zajęć praktycznych w szkolnym prosektorium zapoznasz się z metodami badań analitycznych krwi w wirówkach

i różnymi rodzajami wkłuć.

Będziesz przygotowywał pod mikroskopem rozmazy krwi i nauczysz się interpretować wyniki badań.

Nauczysz się techniki szycia ran, zakładania opatrunków, wenflonów oraz przygotowywania pola operacyjnego.

Na zajęciach poglądowych podczas wycieczek tematycznych zapoznasz się z inseminacją zwierząt.

Zapoznasz się z podstawami behawiorystki. Nauczysz się analizować zachowania zwierząt, rozpoznasz ich emocje, problemy z przystosowaniem oraz potrzeby.


Zajęcia praktyczne odbywają się w lecznicach weterynaryjnych oraz doskonale wyposażonym w profesjonalny sprzęt szkolnym prosektorium.

Będziesz przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji: ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt 

2) w zakresie kwalifikacji: ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych


Kształcenie na prawo jazdy kat. B bez ponoszenia kosztów.


Po ukończeniu szkoły możesz:

  • asystować lekarzowi w gabinetach weterynaryjnych;
  • pracować w lecznicach, ogrodach zoologicznych, schroniskach, zakładach unasieniania zwierząt oraz przetwórstwa spożywczego;
  • otworzyć własną działalność jako psi fryzjer;
  • prowadzić własną działalność gospodarczą po skończeniu kursu inseminacji, korekcji racic;
  • wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, sanitarnohigieniczne.


 Dla uczniów mających problem z dojazdem, szkoła udostępnia przyszkolny internat lub możliwość zorganizowania dojazdu

z prywatnym przewoźnikiem.