Gostyń
Technikum
Technikum w Zespole Szkół Rolniczych im. Gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu - Technikum kształcące w zawodzie technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 Technikum kształcące w zawodzie technik architektury krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • biologia

Przedmioty rozszerzone
 • biologia
Zawody

 Technik architektury krajobrazu

Opis

Technikum kształcące w zawodzie technik architektury krajobrazu

Innowacja: Aranżacja wnętrz

Technik architektury krajobrazu to nowoczesny zawód przyszłości, coraz częściej poszukiwany na europejskich rynkach pracy.


Technik architektury krajobrazu:

 •      planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich;
 •      nadzoruje pielęgnację parków;
 •      planuje i wykonuje prace związane z konserwacją terenów zieleni i zadrzewień.

Prace wykonuje się przede wszystkim na wolnym powietrzu, a także w szklarniach, pracowniach architektonicznych oraz roślin ozdobnych.

Jest to zawód dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy.


Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.

W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy, potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

1) w zakresie kwalifikacji: OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

2) w zakresie kwalifikacji: OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu


Technik architektury krajobrazu znajdzie zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu;

 • w firmach produkujących i zaopatrujących w sadzonki, nasiona i elementy architektury ogrodów;

 • w urzędach, instytucjach i organizacjach zajmujących się opieką i ochroną krajobrazów kulturowych;

 •  w firmach ogrodniczych;

 • firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych;

 • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych;

 • w kwiaciarniach i pracowniach florystycznych;

 •  w ramach działalności gospodarczej na własny rachunek.


Szkoła oferuję uzyskanie bezpłatnego prawa jazdy kat.T.


 Dla uczniów mających problem z dojazdem, szkoła udostępnia przyszkolny internat lub możliwość zorganizowania dojazdu

z prywatnym przewoźnikiem.