Gostyń
Technikum
Technikum w Zespole Szkół Rolniczych im. Gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu - Technikum kształcące w zawodzie technik rolnik
Nazwa oddziału

 Technikum kształcące w zawodzie technik rolnik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • biologia
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
 • biologia
Zawody

 Technik rolnik

Opis

Technikum kształcące w zawodzie technik rolnik

Innowacja: Agrotronika w rolnictwie

W procesie kształcenia nauczysz się :

 • organizowania, nadzorowania i wykonywania prac związanych z nasiennictwem i produkcją roślin

  oraz prac związanych z hodowlą, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich;

 • wykonywania zabiegów składających się na technologie produkcji rolniczej;

 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości, obliczania opłacalności produkcji rolniczej

  oraz stosowania zasad marketingu;

 • sposobów zbierania i przechowywania produktów rolnych;

 • sposobów hodowli zwierząt;

 • obsługi maszyn, urządzeń i pojazdów stosowanych w rolnictwie.

Uzyskasz umiejętność kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (kurs na prawo jazdy kat. T

bez ponoszenia opłat); zdobędziesz uprawnienia na kombajn zbożowy, sieczkarnię samojezdną, wózek widłowy oraz uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin. 


W trakcie nauki będziesz odbywać  wycieczki przedmiotowe oraz wyjazdy na targi rolnicze (Polagra, Agro Show-Bednary, itp.).


Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowni produkcji zwierzęcej oraz w pracowni produkcji roślinnej.


Praktykę zawodową możesz odbywać w przedsiębiorstwach rolno-handlowych, stacjach nasiennych, hodowlach roślin, gospodarstwach rolnych absolwentów i sympatyków szkoły.


Będziesz przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji: ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej 

2) w zakresie kwalifikacji: ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej


Po ukończeniu szkoły możesz:

 • prowadzić własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolnych itp.);

 • prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne;

 • pracować w  rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i agencjach związanych z rolnictwem np. ARiMR, PHR;

 • pracować w administracji samorządowej lub w placówkach badawczych np. PIB, COBORU.


Naukę możesz kontynuować na uczelniach wyższych m.in. Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, w szczególności na kierunkach takich jak: rolnictwo, ochrona środowiska, inżynieria rolnicza, zootechnika, biotechnologia itp.

 

Wybierz ten kierunek, jeśli pragniesz prowadzić własne gospodarstwo rolne, chcesz zdobyć uprawnienia do kierowania ciągnikiem i maszynami rolniczymi.


PAMIĘTAJ! Uzyskanie wykształcenia rolniczego jest podstawowym warunkiem Unii Europejskiej stawianym osobom chcącym zakupić ziemię rolną, dziedziczyć gospodarstwo rolne, pozyskiwać środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.


 Dla uczniów mających problem z dojazdem, szkoła udostępnia przyszkolny internat lub możliwość zorganizowania dojazdu

z prywatnym przewoźnikiem.