Gostyń
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Im. Ziemi Krobskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi
Zespół szkół
Adres
Ogród Ludowy 2, 63-840 Krobia
Telefon
65 571 12 21
Fax
65 573 86 26
E-mail
Strona www
Dyrektor
Krzysztof Perdon
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Uczniowie
Opis

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Krobskiej w Krobi jest szkołą dla młodzieży i  dla dorosłych. Powstał w roku 1997 r. i tworzy swoją tradycję, ale też jest stale unowocześniany. Ma doskonale wyposażone sale lekcyjne z monitorami multimedialnymi, dwie klasopracownie informatyczne, laboratorium chemiczne, dwie pracownie gastronomiczne, nowoczesną pełnowymiarową halę widowiskowo-sportową oraz aulę ze sceną.

ZSOiZ w Krobi współpracuje ze szkołami partnerskimi w Bad Wörishofen i w Kijowie, z uczelniami wyższymi oraz z Jednostkami Wojskowymi w Śremie i Wojskową Komendą Uzupełnień w Lesznie.

To szkoła przyjaźnie wymagająca i bezpieczna. Pracują w niej życzliwi i doświadczeni nauczyciele, którzy stosują atrakcyjne metody i formy nauczania.

Uczniowie biorą udział w wielu konkursach i olimpiadach, uczestniczą w różnych projektach edukacyjnych, mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania. Z powodzeniem zdają egzaminy maturalne i potwierdzające kwalifikacje zawodowe, są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych i do wykonywania wybranego zawodu.

Oferta
Historia
Kontakty zagraniczne
Współpraca ze  szkołą partnerską w Bad Wörishofen.
Zakres wiekowy
Młodzież po Szkole Podstawowej
Drzwi otwarte

16.04.2023

W godzinach od 10.00 do 16.00
Współpraca z pracodawcami
Współpraca z lokalnymi pracodawcami w zakresie organizacji zajęć praktycznych.
Zajęcia pozalekcyjne
Dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów.
Koła zainteresowań
Dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów.