Gostyń
Technikum
Technikum w Zespole Szkół Rolniczych im. Gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu
Zespół szkół
Adres
Grabonóg 63, Piaski, 63-820 Grabonóg
Telefon
655739146
Fax
655739153
E-mail
Strona www
Dyrektor
Agnieszka Sadzka
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • plakat
 • Architekt
 • Rolnik
 • Weterynarz
 • Żywienie
 • Plakat
 • Szkoła
 • Park
 • Budynki
 • Budynek główny
 • Internat
 • Szkoła
 • Szkoła
 • Szkoła
 • Park
 • Technik weterynarii
 • Technik weterynarii
 • Technik weterynarii
 • Weterynaria
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik architektury krajobrazu
 • architekrura
 • technik architektury krajobrazu
 • technik architektury krajobrazu
 • Architektura
 • Architektura
 • Architektura
 • Technik rolnik
 • Architektura
 • Technik rolnik
 • Technik rolnik
 • Technik rolnik
 • Rolnicy
 • Rolnicy
 • Rolnicy
 • Rolnik
 • Rolnik
 • Technikum żywienia i usług gastronomicznych.
 • Technikum żywienia i usług gastronomicznych.
 • Technikum żywienia i usług gastronomicznych.
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technikum żywienia i usług gastronomicznych.
 • Technikum żywienia i usług gastronomicznych.
 • Żywienie
 • Nauka jazdy kat.T
Opis

Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu to miejsce, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością. Budynki i obiekty szkolne usytuowane są na terenie dworsko-parkowym w parku, wśród bogatej roślinności. Szkoła ma ponad siedemdziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych. Bogata oferta kierunków, z której może korzystać zarówno młodzież, jak i dorośli, wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy.


Oferta edukacyjna obejmuje Technika o różnorodnych kierunkach kształcenia, a także Liceum ogólnokształcące

z innowacjami pedagogicznymi. Na poziomie szkoły zawodowej młodzież ma możliwość kształcenia w Szkole Branżowej

I Stopnia.


Dla osób dorosłych, chcących podnieść swoje kwalifikacje, szkoła oferuje kursy zawodowe oraz kwalifikacyjne.

We wszystkich szkołach dla dorosłych stosowane jest nauczanie metodą e-learningu (przez Internet) z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Moodle.


Szkoła współpracuje z lokalnymi firmami i przedsiębiorstwami, co pozwala uczniom zapoznać się z najnowszymi technologiami w danej branży i łączyć zdobytą wiedzę teoretyczną z praktyką. W szkole pracują doświadczeni

i wyrozumiali nauczyciele, potrafiący przekazać wiedzę, a jednocześnie zrozumieć specyfikę zachowań i postaw młodego pokolenia.


Wykwalifikowane i doświadczone grono pedagogiczne daje możliwość rozwijania własnych zainteresowań nie tylko

w czasie zajęć lekcyjnych. Uczniowie mają możliwość uzyskania prawa jazdy kat. B  lub T ( w zależności od wybranego kierunku kształcenia ) bez ponoszenia kosztów. 


Do dyspozycji młodzieży jest internat, sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne, dobrze wyposażone klasopracownie, sklepik szkolny, parking, a także plac manewrowy do nauki jazdy samochodem i ciągnikiem. W Zespole Szkół Rolniczych organizowane są wycieczki, zajęcia pozalekcyjne, turnieje i konkursy, co przyczynia się do rozwijania zainteresowań uczniów oraz poprawy ich sprawności fizycznej i umysłowej. 


 

Oferta
Historia

Historia Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu:

• 1947 r. – powstanie Publicznej Średniej Szkoły Rolniczej; zaadaptowanie miejscowego pałacu.
• 1951 r. - zamknięcie szkoły; przeniesienie kształcenia rolniczego do pobliskiego Ziółkowa.
• 1956 r. – 1957 r. – rozpoczęcie działalności Szkoły Zootechnicznej; uruchomienie trzysemestralnej męskiej Szkoły Rolniczej, oddanie do użytku budynków pałacowych wraz z parkiem.
• 1959 r. – 1966 r. - funkcjonowanie Dwuzimowej Szkoły Rolniczo-Gospodarczej dla dziewcząt; trudne warunki lokalowe - internat i sale lekcyjne w jednym budynku. 
• 1960 r. oddanie szkole zabytkowego dworku; rozpoczęcie budowy nowego gmachu.
• 1962 r. oddanie do użytku nowego budynku, przeznaczenie użytkowanego dotychczas obiektu na internat.
• 1963 r. - powstanie czteroletniego Państwowego Technikum Rolniczego na podbudowie zasadniczej szkoły rolniczej.
• 1964 r. – przystąpienie do rozbudowy internatu oraz rozpoczęcie budowy Ośrodka Szkolenia Rolniczego (szkolenie traktorzystów z całego powiatu gostyńskiego); podjęcie prac przy budowie boiska sportowego. 
• 1972 r. - rozpoczęcie wznoszenie piętra na budynku szkolnym; powstanie powstały nowych gabinetów specjalistycznych, auli, szatni i świetlic.
• 1974 r. – zmiana nazwy szkoły na Powiatową Szkołę Centrum Kształcenia Rolniczego obejmującą następujące jednostki: Technikum Rolnicze dla uczniów i dla pracujących oraz Zasadniczą Szkołę Rolniczą w Kosowie, Borku, Kunowie, Bodzewie, Starej Krobi (później w Domachowie), Poniecu, Pępowie (później w Babkowicach), Łęce Wielkiej, Sułkowicach i Szelejewie - łącznie 24 oddziały.
• 1976 r. - utworzenie Zespołu Szkół Rolniczych. 
• 1978 r.- rozpoczęcie budowy strzelnicy; przyjęcie nazwy szkoły imienia gen. Józefa Wybickiego. 
• 1980 r. -  remont zabytkowego dworku, założenie Muzeum im. bł. Edmunda Bojanowskiego; remont budynku gospodarczego i przeznaczenie go na klub młodzieżowy Dobrogost; nagroda I i II stopnia ministra kultury i sztuki - Wiktora Zina za wykonane przez młodzież prac zainicjowanych przez dyrektora Zespołu - Stanisława Srokę. 

• 1988 r. - 1989 r. – powstanie sali gimnastycznej; renowacja boiska szkolnego oraz wybudowanie stolarni do wykonywania naprawy sprzętu szkolnego, otoczenie parku nowym ogrodzeniem, założenie oświetlenia. 
• 1996 r. – 2000 r. - remonty w pracowniach, modernizacja placu do nauki jazdy pojazdami rolniczymi (tzw. poligon). 
• 2002 r. – 2006 r. - powstanie profesjonalnego laboratorium chemicznego na potrzeby utworzonego w Grabonogu oddziału zamiejscowego Akademii Rolniczej we Wrocławiu, kształcącego studentów na kierunkach rolniczym i zootechnicznym; powstanie nowych pracowni do nauki technologii informacyjnej i komunikacyjnej; działalność Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach, wchodzące w skład ogólnopolskiej sieci kształcenia e-learningowego. 
• 2007 r. - remont budynku szkolnego i części internatu. 
• 2011 r. - otwarcie nowego pawilonu z pracowniami specjalistycznymi przeznaczonymi do kształcenia zawodowego; kolejne lata – przeprowadzenie termomodernizacji budynku głównego, internatu oraz sali gimnastycznej; remont i unowocześnienie sal lekcyjnych oraz pokoi w internacie.
• 2016 r. - oddanie do użytku nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego przystosowanego do gry w piłkę: nożną, siatkową, koszykową i tenisa ziemnego. 

Dyrektorzy szkoły (w kolejności chronologicznej):
• Stemplewski Bolesław
• Nowak Paweł
• Leja Marian
• Dziduszko Jerzy
• Sroka Stanisław
• Ryczkowska Bożena
• Sadzka Agnieszka

Drzwi otwarte

Drzwi otwarte  -  13.04.2024 w godz. 9.00 - 13.00

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły.

Podczas Drzwi otwartych:

- będzie można obejrzeć klasopracownie przedmiotowe- zwiedzić obiekty znajdujące się na terenie szkoły;

- uzyskać informacje o kierunkach, który Cię interesują;

- podpowiemy jak wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły;

- odpowiemy na wszystkie pytania, dotyczące nauki w naszej szkole.

Czekamy właśnie na Ciebie!


Kontakty zagraniczne

Szkoła brała udział w: 

 • projektach kształcenia młodzieży w ramach współpracy AOC – Centrum Kształcenia Rolniczego Breda w Holandii;

 • projektach kształcenia praktycznego w ramach współpracy z gminą Hunzel

  w Holandii;

 • projektach w ramach współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego Rohr Kloster w Turyngii;

 • projektach wymiany młodzieży w celu integracji polskiej i niemieckiej młodzieży współfinansowane przez polsko – niemiecką Fundację Współpracy Młodzieży;

 • projektach współpracy w celu kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Eberswalde

  w Niemczech.  Współfinansowane  przez polsko – niemiecką współpracę młodzieży;

 • cyklicznych spotkaniach uczniów w szkole z obcokrajowcami w ramach współpracy z Fundacją: Centrum Aktywności Twórczej w Lesznie;

 • projekcie " Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" Erasmus+, wyjazd na Sycylię - w trakcie realizacji.


Podejmowaliśmy:

 • współpracę z Centrum Kształcenia Praktycznego w Dreźnie. Współfinansowane przez polsko – niemiecką współpracę młodzieży;

 • współpracę z Organizacją Ochrony Przyrody w Forst koło Cottbus w Niemczech. Program realizowany dla Technikum kształcącym w zawodzie technik żywienia. Organizacja usług gastronomicznych i hotelarskich;

 • współpracę z Francją. Francuscy studenci realizowali praktyki w polskich gospodarstwach rolnych;

 • współpracę z Luksemburgiem nawiązana przez ambasadora Luxemburga w Polsce. Organizowanie praktyk zawodowych w Ettelbruck.

Zajęcia pozalekcyjne


Szkoła proponuje uczniom rozwój wiedzy oraz zainteresowań poprzez udział ucznia w: 

- ULKS Grabonóg treningi piłki nożnej i siatkowej;

- zajęciach w pracowni technologii gastronomicznej, np. torty okolicznościowe, sztuka zdobienia ciast, carving;

- zajęciach logopedycznych;

- zajęciach z pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

- zajęciach wspomagających z chemii, języka angielskiego, języka polskiego, biologii oraz matematyki;

- zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych oraz do egzaminów maturalnych;

- kursach prowadzonych dzięki współpracy z Hufcem Pracy w Gostyniu, np. sztuka wizażu;

- szkoleniach florystycznych;

- zajęciach dodatkowych rozwijających zainteresowania mieszkańców internatu.


W szkole działa Szkolne Koło Caritas, które angażuje uczniów w działania wolontariackie w szkole i na terenie powiatu. Uczniowie pomagają w organizacji imprez szkolnych, pomagają młodszym kolegom w odrabianiu lekcji, przygotowują przedstawienia szkolne.

Dojazd

Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu położony jest w odległości ok.2,5 km

od Gostynia.


Możliwości transportu:

1) ścieżka rowerowa od Gostynia aż do Grabonogu; 

2) samochód, motor, skuter - szkoła dysponuje parkingiem dla uczniów;

3) autobus PKS bezpośredni z Gostynia a także pobliskich miejscowości;

4) prywatny przewoźnik autobusowy/ busowy - na początku roku szkolnego ustalamy trasę przejazdu prywatnego przewoźnika w zależności od deklaracji uczniów oraz ich opiekunów.

Współpraca z pracodawcami

Szkoła prowadzi nauczanie dualne we współpracy z firmami: Mondi S.A. , Elite Food, Spółdzielnią Mleczarską w Gostyniu oraz Top Farms.

Współpracujemy m.in. z:

- cetrum Ogrodniczymi, firmą Toral, Gospodarstwami Rolnymi, Kwiaciarniami, firmą AgroTom, Restauracjami, Cukierniami, Hodowlą Zarodową Zwierząt Żołędnica, Folwarkiem Konnym w Hermanowie, Stadniną Koni w Pępowie, Zakładem Doświadczalnym w Pawłowicach, Zakładem Gospodarki Komunalnej, Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Salonami Fryzjerskimi, Zakładami Ślusarskimi, Zakładami Ogólnobudowlanymi, Firmami Stolarskimi, Przedsiębiorstwami motoryzacyjnymi, Klinikami zwierząt, Lecznicami

oraz gabinetami weterynaryjnymi, Punktami unasienienia zwierząt, Usługami gastronomicznymi, Gościńcami; 

- przedstawicielami Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu oraz Komendą Powiatową Policji w Gostyniu;

- pracodawcami, którzy podjęli się przygotowania zawodowego uczniów Szkoły Branżowej;

- Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Placówką Cechu Rzemiosł Różnych.

Osiągnięcia

Uczniowie biorą m.in. udział w:

- konkursie matematycznym Kangur;

- Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Gostyniu;

- Młodzieżowym Konkursie Motoryzacyjnym (indywidualnie oraz drużynowo);

- Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy

w Gospodarstwie Rolnym;

- Pucharze Polski Szkół Średnich w Rolnictwie Precyzyjnym;

- Konkursie 365 FarmNet Polska;

- Turniejach Piłki Siatkowej, Koszykówki oraz Piłki Nożnej;

- Konkursie Recytatorskim im. Kaspra Miaskowskiego;

- Konkursie Dialog z rzeczywistością;

- Wojewódzkich Konkursach Ekologicznych organizowanych przez Fundację Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu;

- Projekcie Ekologia integralna encykliki Laudato si w działaniu wspólnot Caritas

i społeczności lokalnych "Odetchnij pełną piersią- enklawa tlenowa w szkolnym parku";

- Projekcie Projekcie Ekologia integralna encykliki Laudato si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych "Ogródek miododajny z werandą dla zapylaczy";

- Projekcie "Narodowy program rozwoju czytelnictwa 20";

- Licznych konkursach szkolnych: konkursy przedmiotowe, Dyktanda w języku obcym, Symetria, Budowa atomu, Układ pierwiastkowy, konkursy florystyczne oraz wiele innych.