Gniezno
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Gniezno