Gniezno
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Przyrodniczo – Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie