Gniezno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia w Witkowie - Szkoła Branżowa I stopnia wielozawodowa
Nazwa oddziału

 Szkoła Branżowa I stopnia wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Język polski

Opis

Czas trwania nauki: 3 lata

Języki obce:

 • język niemiecki

Praktyczna nauka zawodu:

 • dwa dni w tygodniu – klasa pierwsza i klasa druga; cztery dni w tygodniu – klasa trzecia,
 • miejsce: firmy prywatne, spółki, zakłady państwowe

Korzyści:

 • nauka wybranego przez ucznia zawodu na praktykach zawodowych u wybranego pracodawcy,
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zawodzie podczas zajęć praktycznych i w czasie kursów zawodowych,
 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy ogólnej na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących,
 • dobre przygotowanie do wykonywania zawodu i kwalifikacji ułatwiających podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie,
 • możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach kół zainteresowań w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie.

Po ukończeniu szkoły:

 • praca na stanowiskach, gdzie wymagane są wiadomości i umiejętności zdobyte podczas praktycznej nauki zawodu, zatrudnienie w firmach prywatnych,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
 • możliwość kontynuacji nauki w szkołach dziennych i eksternistycznych dla dorosłych.