Gniezno
Technikum
Technikum w Witkowie - Technikum Ekonomiczne
Nazwa oddziału

 Technikum Ekonomiczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

Czas trwania nauki:

5 lat 

 Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski,
 • geografia.

Języki obce:

 • język angielski,
 • język angielski zawodowy,
 • język niemiecki lub język hiszpański.

Praktyki zawodowe:

 • wymiar:

6 tygodni – rozdzielone na dwa lata nauki (podstawa 2017)

8 tygodni – rozdzielone na dwa lata nauki (podstawa 2019)

 • miejsce: firmy prywatne i instytucje publiczne.

Zdobywane kwalifikacje zawodowe, w ramach zawodu technik-ekonomista:

       Podstawa programowa 2017:

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

       Podstawa programowa 2019:

EKA.04 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Kwalifikacja EKA.05. jest kwalifikacją wspólną dla zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości.

Korzyści:

 • zdobywanie i pogłębianie wiedzy ogólnej, na zajęciach z przedmiotów ogólnokształcących,
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności w zawodzie technik-ekonomista, na zajęciach z przedmiotów zawodowych,
 • możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach kółka ekonomicznego oraz innych kół zainteresowań funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie,
 • możliwość uczestnictwa w konkursach, olimpiadach oraz wycieczkach przedmiotowych.

Po ukończeniu szkoły

 • praca na stanowiskach, gdzie wymagane są wiadomości i umiejętności z zakresu finansów, prowadzenie spraw kadrowych oraz płacowych, organizacji procesów związanych z produkcją i sprzedażą wyrobów, towarów oraz usług oraz wykonywaniem typowych prac biurowych,
 • zatrudnienie w firmach prywatnych, bankach i instytucjach publicznych,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
 • studiowanie na wielu kierunkach ekonomicznych wyższych uczelni oraz na innych kierunkach studiów, powiązanych z przedmiotami zdawanymi na egzaminie maturalnym.