Gniezno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia ZSE - BS - sprzedawca
Nazwa oddziału

 BS - sprzedawca

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Opis

Szkoła Branżowa I stopnia przygotowuje wykwalifikowaną kadrę przyszłych sprzedawców. Trzyletni okres kształcenia obejmuje zajęcia teoretyczne, które odbywają się w szkole oraz praktyczną naukę zawodu w firmach handlowych różnych branż.

W trakcie nauki uczeń zyskuje wiadomości z zakresu:
• obsługa klienta,
• organizacja i technika sprzedaży,
• przedsiębiorca w handlu,
• towar jako przedmiot handlu,
• technika komputerowa w handlu.

Zdobywa umiejętność posługiwania się programami komputerowymi stosowanymi w sklepie. Szkoła posiada dobrze wyposażoną pracownię komputerową oraz oddzielną pracownię z kasami fiskalnymi, wagami elektronicznymi i czytnikami kodów kreskowych, co umożliwia uczniom zapoznanie się z nowoczesnym sprzętem, wykorzystywanym w handlu.

Kończąc Szkołę Branżowa I stopnia absolwent posiada praktyczne umiejętności, które umożliwiają podjęcie pracy w zawodzie sprzedawcy.