Gniezno
Technikum
Technikum w ZSE - Technikum reklamy
Nazwa oddziału

 Technikum reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

Jeżeli jesteś kreatywny, komunikatywny, otwarty na nowe doświadczenia, łatwo nawiązujesz kontakt z ludźmi?

Ten kierunek jest właśnie dla Ciebie!

Podstawowe zadania zawodowe technika organizacji reklamy:
- opracowywanie kampanii reklamowych,
- dobieranie środków i nośników reklamy w zależności od celu (funkcji) reklamy oraz branży towarowej,
- stosowanie różnorodnych technik reklamowych, sprzętu i materiałów wykorzystywanych w reklamie,
- organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa,
- organizacja działalności wystawienniczej,
- dobieranie metody prowadzenia badań rynkowych i reklamowych oraz weryfikowanie i interpretowanie wyników tych badań,
- definiowanie szczegółowego celu reklamy przedsiębiorstwa (klienta agencji reklamowej),
- pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami.

Szeroki zakres zadań zawodowych oraz zatrudnienie na różnych stanowiskach wymagają od absolwenta specyficznych umiejętności plastycznych, poczucia estetyki i wyobraźni przestrzennej. Absolwent technikum organizacji reklamy posiada umiejętności z zakresu podstawy rysunku, kompozycji, malarstwa oraz fotografii, ma wiedzę na temat historii sztuki, różnych dziedzin sztuki i środków przekazu artystycznego. Zdobycie tych umiejętności w cyklu kształcenia pozwala nie tylko na ocenę walorów estetycznych i testowanie projektów, ale i na samodzielne tworzenie wizualnych środków reklamy.
W procesie edukacyjnym kładziony jest nacisk na kształtowanie takich cech i postaw jak: komunikatywność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych, łatwość nawiązywania kontaktów, stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej.

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w miejscach pracy takich jak:
- agencje reklamowe,
- działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
- biura ogłoszeń środków masowego przekazu,
- działy promocji środków masowego przekazu,
- agencje scenariuszowe i studia graficzne, studia produkcyjne,
- agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).