Gniezno
Technikum
Technikum w ZSE - Technikum informatyczne
Nazwa oddziału

 Technikum informatyczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

 Matematyka

Opis

Technikum informatyczne, dające tytuł technika informatyka i kończące się egzaminem maturalnym, przygotowuje młodzież do pracy przy zastosowaniu technik komputerowych w różnych działach gospodarki: bankowość, administracja państwowa i samorządowa, urzędy skarbowe i w działalności gospodarczej.

Pięcioletni cykl kształcenia umożliwia:
• zdobycie umiejętności projektowania i tworzenia własnych programów komputerowych, stosowania oprogramowania graficznego oraz posługiwania się różnymi technikami multimedialnymi,
• poznanie oprogramowania typu: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych,
• uzyskanie dogłębnej wiedzy o budowie sieci komputerowych, różnych systemach operacyjnych,
• zapoznanie się z nowoczesnymi urządzeniami techniki komputerowej,
• zdobycie umiejętności instalowania poszczególnych składników systemu sieciowego oraz administrowania lokalną siecią w podstawowym zakresie.

Technik informatyk to zawód z przyszłością, niezwykle atrakcyjny na rynku pracy. Absolwent technikum będzie mógł zostać pracownikiem firmy komputerowej usługowej, naprawczej lub produkcyjnej, prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług i systemów komputerowych albo kontynuować naukę na studiach wyższych.