Gniezno
Technikum
Technikum w ZSE - Technikum logistyczne
Nazwa oddziału

 Technikum logistyczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

Technikum Logistyczne, dające tytuł technika logistyka i kończące się egzaminem maturalnym, przygotowuje młodzież do pracy na stanowiskach związanych z zaopatrzeniem, planowaniem produkcji, dystrybucji, transportu i komunikacji. Logistyk jest odpowiedzialny za terminowe dostarczanie surowców i wyrobów właściwym klientom, na odpowiednie miejsce i po możliwie najniższych kosztach.

Pięcioletni cykl kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu m.in.:
• podstaw logistyki,
• gospodarki zapasami i magazynem,
• transportu i spedycji,
• planowania logistycznego,
• systemów logistycznych.

Technik logistyk to zawód z przyszłością, bardzo atrakcyjny na rynku pracy pod względem liczby ofert pracy oraz oferowanego wynagrodzenia. Absolwent technikum będzie mógł kontynuować naukę na studiach wyższych związanych z logistyką (m.in. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu) oraz na każdym wybranym przez siebie kierunku.