Gniezno
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego - 1D - psychologiczno - lingwistyczna
Nazwa oddziału

 1D - psychologiczno - lingwistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

 Biologia

Opis

 • PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
  język polski, biologia, język angielski

 • DLA KOGO?
  Dla ludzi o szerokich zainteresowaniach, nie bojących się wyzwań współczesnej nauki i świata, empatycznych, kreatywnych, kochających uczyć się języków obcych.

 • CO NAS WYRÓŻNIA?
  Patronat Wydziału Anglistyki UAM w Poznaniu, warsztaty dziennikarskie, artystyczne i językowe, akcje prozdrowotne, wolontariat, warsztaty i projekty psychologiczno – pedagogiczne, wykłady na uczelniach wyższych.

 • GDZIE NA STUDIA?
  psychologia, kryminologia, filologie obce, lingwistyka stosowana, dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, amerykanistyka, biologia, pedagogiki itd...