Gniezno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego - 1 d sportowa - dziewczęta
Nazwa oddziału

 1 d sportowa - dziewczęta

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 Próba sprawności fizycznej - 29.06. godz. 10.00 sala gimnastyczna III LO (dziewczęta); 29.06. godz. 14.00 boisko Mieszka (chłopcy)

Opis

Współpraca: MKS PR Gniezno, MKS Mieszko Gniezno

Zajęcia dodatkowe: warsztaty psychologiczne, dyscypliny: piłka ręczna dziewcząt, piłka nożna chłopców

To będzie pionierski w skali Gniezna projekt! Już od września ruszamy z pierwszą w Gnieźnie klasą sportową z dyscyplinami: piłka nożna i piłka ręczna. W procesie rekrutacyjnym do naszej szkoły mogą aplikować ci, którym marzy się gra w piłkę nożną na klubowym poziomie oraz piłka ręczna w żeńskim wydaniu. Zajęcia WF mają być skorelowane z tym, co proponują kluby, a profil ma przygotować młodzież także do studiów na AWF. Zapewnimy Wam wspaniałe warunki rozwoju intelektualnego i fizycznego.

Oferujemy: 10 godzin zajęć wychowania fizycznego, bogate zaplecze sportowe, opiekę wyspecjalizowanej kadry trenerskiej, udział w turniejach i zawodach sportowych, obozy sportowe, udział w ciekawych wydarzeniach sportowych.

POŁĄCZ PASJĘ SPORTOWĄ Z NAUKĄ, DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!