Gniezno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego - 1 c policyjna
Nazwa oddziału

 1 c policyjna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Wiedza o społeczeństwie

 Geografia

 Język polski

Opis

Patronat: KWP w Poznaniu

Zajęcia dodatkowe: strzelectwo sportowe, edukacja policyjna, samoobrona, pierwsza pomoc przedmedyczna

Klasa policyjna współpracuje z: Komendą Powiatową Policji w Gnieźnie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, Komendą Straży Miejskiej w Gnieźnie, Domem Poprawczym w Witkowie, Zakładem Karnym w Gębarzewie, GOSiR Gniezno, Stacją Pomocy Doraźnej w Gnieźnie.

Klasa policyjna oferuje Ci w ramach zajęć dodatkowych samorealizację  w: zajęciach z policjantami i na komendzie w ramach zajęć z edukacji policyjnej, kursie strzelectwa sportowego, kursie strzelectwa z broni ostrej, kursie pierwszej pomocy przedlekarskiej, zajęciach z samoobrony i taktyki policyjnej, ćwiczeniach na torze policyjnym, kursie pływackim na basenie, wyjazdach na strzelnicę i strzelaniu w lesie miejskim, obozie survivalowym, obozie narciarskim, warsztatach policyjnych w Kiekrzu, warsztatach w porcie marynarki wojennej w Świnoujściu, warsztatach w szkole policji w Pile.

Kim możesz być po tej klasie: policjantem (studia oficerskie w Wyższej Szkole Policji),  prawnikiem,detektywem,kryminologiem,pracownikiem służby więziennej,pracownikiem ochrony,żołnierzem zawodowym,fizjoterapeutą,ratownikiem medycznym, psychologiem, pracownikiem socjalnym, nauczycielem wychowania fizycznego, studiować bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe.