Gniezno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego - 1 b humanistyczno-społeczna
Nazwa oddziału

 1 b humanistyczno-społeczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Patronat: IKE UAM w Gnieźnie

Zajęcia dodatkowe: public relations, komunikacja interpersonalna, edukacja muzealna, edukacja prawna

Atutem profilu są zajęcia z przedstawicielem agencji reklamowej i zajęcia z komunikacji interpersonalnej. Ponadto na uwagę zasługuje bliska współpraca tej klasy z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, w ramach której uczniowie biorą już od kilku lat udział w projekcie pt. „Z kamerą wśród zabytków ”, "Sto metrów historii - uliczne muzeum z III Liceum". Młodzież z tej klasy szczególnie miło wspomina staże, jakie odbywa w Radiu Plus, Radiu Gniezno i TVP Gniezno.

Klasa humanistyczno-społeczna oferuje Ci w ramach zajęć dodatkowych samorealizację z zakresu: komunikacji interpersonalnej, redakcji stron internetowych, montażu dźwięku, montażu dźwięku radiowego, podstaw montażu wideo, montażu dźwięku w mediach cyfrowych, poznania arkanów fotografii analogowej i cyfrowej, podstaw pracy z kamerą, tworzenia własnych audycji radiowych, Public Relations, marketingu internetowego, edukacji prawnej

Po tej klasie możesz rozpocząć studia na następujących kierunkach m.in.:  Filologie, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia aktorskie,  animacja kultury, historia sztuki, etnologia, politologia, pedagogika, psychologia, socjologia, prawo, stosunki międzynarodowe, administracja, praca socjalna, prawo europejskie, zarządzanie.