Gniezno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego - 1 a ratownictwa medycznego
Nazwa oddziału

 1 a ratownictwa medycznego

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

Patronat: PWSZ w Gnieźnie

Zajęcia dodatkowe: anatomia, ratownictwo medyczne, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Ofertę tej klasy kierujemy do:

- uczniów wiążących swoją zawodową przyszłość z ratownictwem medycznym, innymi zawodami medycznymi lub zawodami pokrewnymi,

- młodych osób, pragnących zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystać do prowadzenia zdrowego stylu życia i promowania go w swoim środowisku.


W trakcie trwania nauki oferujemy: zajęcia szkoleniowe i ćwiczeniowe,spotkania ze specjalistami w zakresie zdrowia.


Absolwent klasy zyskuje:

- ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach, m.in.: wydział lekarski, lekarsko-dentystyczny, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, położnictwo, logopedia, zdrowie publiczne, biologia, chemia, biotechnologia, weterynaria,  ochrona środowiska, pielęgniarstwo, zootechnika, technologia chemiczna, technologia żywności,

- umiejętność organizowania i udzielania pierwszej pomocy w różnych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia.