Gniezno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia ZST - BB 2- mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 BB 2- mechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Opis

 Mechanik pojazdów samochodowych - wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów samochodowych. Zatrudnienie w zakładach, warsztatach samochodowych przy naprawie samochodów.