Gniezno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia ZST - BA 2- operator obrabiarek skrawających
Nazwa oddziału

 BA 2- operator obrabiarek skrawających

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Opis

Operator obrabiarek skrawających  - obsługuje obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie, przystosowane do obróbki elementów, polegającej na zdejmowaniu warstwy materiału w celu nadania im wymaganych kształtów, wymiarów i chropowatości powierzchni zgodnie z dokumentacją.
Przy współpracy z firmą Trepko S.A. Zatrudnienie w zakładach specjalizujących się w obróbce metali, przy obsłudze obrabiarek numerycznych (tokarek, frezarek).