Gniezno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia ZST - BA1 - elektryk
Nazwa oddziału

 BA1 - elektryk

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Opis

Elektryk   - wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji. Zatrudnienie w firmach produkcyjnych oraz przemysłu energetycznego na stanowisku elektryka, w energetyce jako osoba naprawiająca urządzenia i linie energetyczne.