Gniezno
Technikum
Technikum w ZST - TC2 - Technik mechanik lotniczy
Nazwa oddziału

 TC2 - Technik mechanik lotniczy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Matematyka

Opis

Technik mechanik lotniczy (klasa mundurowa) - wykonuje i dokumentuje obsługę liniową i hangarową statków powietrznych. Zatrudnienie w charakterze mechanika lotniczego w aeroklubach, portach lotniczych oraz lotniczych jednostkach wojskowych.