Gniezno
Technikum
Technikum w ZST - TC1- Technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 TC1- Technik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Technik pojazdów samochodowych (klasa mundurowa) - organizuje i wykonuje obsługę pojazdów samochodowych. Zatrudnienie w zakładach obsługowo – naprawczych zaplecza motoryzacyjnego, przyjmowanie pojazdów do naprawy, diagnozowanie ich, posługiwanie się specjalistycznym sprzętem.