Gniezno
Technikum
Technikum w ZST - TB - Technik mechatronik
Nazwa oddziału

 TB - Technik mechatronik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

 Matematyka

Opis

Technik mechatronik - montuje i demontuje elementy układów mechatronicznych, eksploatuje oraz  projektuje i programuje urządzenia i systemy mechatroniczne.
Zatrudnienie w zakładach produkcyjnych przy urządzeniach automatyki produkcji w działach utrzymania ruchu oraz produkujących nowoczesne urządzenia automatyki i mechatroniki.