Gniezno
Technikum
Technikum w ZST - TA2- Technik automatyk
Nazwa oddziału

 TA2- Technik automatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

 Matematyka

Opis

Technik automatyk - nadzoruje prawidłową pracę maszyn i urządzeń, usuwa awarie i podejmuje działania korygujące na liniach produkcyjnych oraz w dziale utrzymania ruchu; projektuje, programuje  i uruchamia urządzenia automatyki w laboratoriach zakładów przemysłowych, biurach technologicznych i ośrodkach badawczych.