Gniezno
Technikum
Technikum w ZST - TA1- Technik elektryk
Nazwa oddziału

 TA1- Technik elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

Opis

Technik elektryk   - wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i eksploatuje maszyny i urządzenia  elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Dobiera, montuje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej.

Zatrudnienie w firmach zajmujących się montowaniem i uruchamianiem instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych, ocenianiem ich stanu technicznego oraz wykonywaniem pomiarów, sporządzaniem kosztorysów.