Gniezno
Technikum
Technikum w ZSP Nr 3 - TB technikum budowlane
Nazwa oddziału

 TB technikum budowlane

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

 Matematyka

Opis

Klasa "TB" - technikum kształcące w zawodzie Technik Budownictwa klasa z architekturą wnętrz. Nauka trwa 5 lat, obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne. Uczeń zdobywa wyodrębnione kwalifikacje: wykonywanie robót murarskich i tynkarskich, sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej, organizacja i kontrola robót budowlanych. Po zakończeniu nauki  i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie absolwenci otrzymują tytuł : technik budownictwa, a po zdaniu egzaminu maturalnego mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach na kierunkach politechnicznych, architektonicznych i innych ścisłych.Absolwenci mają możliwość uzyskania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie: kierownika budowy