Gniezno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - 1B - wielozawodowa
Nazwa oddziału

 1B - wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny

Opis

Oddział wielozawodowy.

Język obcy nowożytny- kontynuacja jednego języka ze szkoły podstawowej.