Gniezno
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie - 1D - HUMANISTYCZNA
Nazwa oddziału

 1D - HUMANISTYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język angielski

Opis

Klasa o profilu humanistycznym jest dobrą propozycją dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Uczniowie tej klasy będą uczyć się języka polskiego na poziomie rozszerzonym oraz wybiorą jako drugi przedmiot rozszerzony historią lub język angielski. Oprócz realizacji treści ogólnokształcących na poziomie pozwalającym znaleźć się na wymarzonych studiach, uczniowie  tej klasy uczestniczą w zajęciach z podstaw prawa w szkole, biorą udział w rozprawach sądowych, rozwijają swoje umiejętności dziennikarskie w szkolnej gazecie, na zajęciach teatru szkolnego, aktywnie działają w kole filmowym.

Uczniowie tej klasy będą mogli brać udział w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Mediewistycznej, Wiedzy o Świecie Antycznym, a także konkursach przedmiotowych np. Wielkie Rocznice, Potyczki z Polszczyzną, Książkożercy.

Jako absolwent klasy humanistycznej młody człowiek jest przygotowany do studiowania
na następujących kierunkach: prawo, politologia, socjologia, dziennikarstwo, polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, filologie obce, stosunki międzynarodowe.