Gniezno
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie - 1C - EKONOMICZNA
Nazwa oddziału

 1C - EKONOMICZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Klasa  o profilu geograficznym jest odpowiednia dla osób, które cechuje postawa przedsiębiorcza, zainteresowanie problemami ekonomicznymi współczesnego świata, pasja turystyczna. Uczniowie tej klasy będą uczyć się geografii na poziomie rozszerzonym oraz wybiorą jako drugi przedmiot rozszerzony matematykę lub język angielski. Wybór matematyki pozwoli  im rozwijać zdolności matematyczne i nabywać umiejętności radzenia sobie w trudnym świecie ekonomii. Z kolei wybór języka angielskiego da możliwość rozwijania kompetencji lingwistycznych.

Uczniowie tej klasy będą mogli brać udział w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości,  Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej oraz  Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH",  a także w konkursach matematycznych: Alfik, Kangur, Matematyka bez Granic.

Jako absolwent uczeń ma prawo wyboru różnych kierunków studiów, m.in.: matematyka, geografia, ekonomia, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, górnictwo, geologia, gospodarka przestrzenna.