Gniezno
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie - 1A - AKADEMICKA
Nazwa oddziału

 1A - AKADEMICKA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Chemia

Opis

Profil akademicki adresowany jest dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach naukami ścisłymi. Uczniowie klasy akademickiej będą uczyć się matematyki na poziomie rozszerzonym oraz wybiorą jako drugi przedmiot rozszerzony fizykę lub chemię. Zajęcia z fizyki odbywać się będą  pod patronatem Wydziału Fizyki  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę, uczestnicząc w  różnorodnych projektach matematycznych, takich jak Wielkopolskie Mecze Matematyczne, Grand Slam Math oraz Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH", w konkursach matematycznych: Alfik, Kangur, Matematyka bez Granic.

Nauka na tym profilu otwiera możliwość studiowania na politechnikach, wybranych wydziałach uniwersyteckich oraz uczelniach medycznych. Jako absolwent uczeń będzie miał prawo wyboru wielu kierunków studiów, m.in.: mechanika, budownictwo, robotyka, fizyka teoretyczna, aeronautyka, ekonomia, matematyka, informatyka, mechatronika, elektronika, telekomunikacja, i kosmonautyka, fizyka jądrowa, fizyka doświadczalna.