Gniezno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia ZSP Nr 3 - "s/b" klasa wielozawodowa
Nazwa oddziału

 "s/b" klasa wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie

Opis

ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY KSZTAŁCI W ZAWODACH  : Betoniarz-zbrojarz, Blacharz, Blacharz samochodowy, Cieśla, Cukiernik, Dekarz, Drukarz, Elektromechanik, Fotograf, Fryzjer, Introligator, Kaletnik, Kamieniarz, Kominiarz, Kowal, Krawiec, Lakiernik, Monter sieci i instalacji sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Murarz- tynkarz, Piekarz, Stolarz, Ślusarz, Tapicer, Wędliniarz, Zdun, Zegarmistrz, Złotnik-jubiler. Oddział wielozawodowy utworzony w przypadku, gdy w danym zawodzie nie można zorganizować grupy szkolnej. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego odbywają się na terenie szkoły, natomiast zajęcia w ramach kształcenia zawodowego teoretycznego realizowane są na kursach organizowanych przez Szkołę w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (cztery tygodnie w pierwszej,drugiej i  trzeciej klasie). Kształcenie zawodowe praktyczne w formie zajęć praktycznych odbywa się u pracodawcy. W trakcie zajęć praktycznych uczeń poznaje specyfikę pracy w danym zawodzie. Szkoła ta umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia ZSZ oraz przygotowuje do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym organizowanym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu (w przypadku pracowników młodocianych posiadających umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartą w Cechu) albo  Egzaminem Potwierdzającym Kwalifikacje Zawodowe organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu (w przypadku pracowników młodocianych posiadających umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartą z pracodawcami nie zrzeszonymi w Cechu).

Po zakończeniu nauki uczniowie mogą znaleźć zatrudnienie w prywatnych i państwowych przedsiębiorstwach.