Gniezno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia ZSP Nr 3 - " f " klasa fryzjerska
Nazwa oddziału

 " f " klasa fryzjerska

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie

Opis

Kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej w klasie branżowej w zawodzie FRYZJER obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty kierunkowe związane z wybranym zawodem.Nieodzownym elementem kształcenia jest kształcenie zawodowe praktyczne - zajęcia praktyczne u pracodawców lub w pracowni szkolnej.W trakcie zajęć praktycznych uczeń poznaje specyfikę pracy w zawodzie FRYZJER " zgodnie z życzeniem klientów wykonuje zabiegi fryzjerski m.in. czesanie, strzyżenie, trwała ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie oraz farbowanie włosów przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi, aparatów i materiałów fryzjerskich.Szkoła ta umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia ZSZ oraz przygotowuje do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym organizowanym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu (w przypadku pracowników młodocianych posiadających umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartą w Cechu) albo Egzaminem Potwierdzającym Kwalifikacje Zawodowe organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu (w przypadku pracowników młodocianych posiadających umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartą z pracodawcami nie zrzeszonymi w Cechu).

Po zakończeniu nauki w zasadniczej szkole zawodowej uczniowie mogą znaleźć zatrudnienie w salonach fryzjerskich.

Po zakończeniu nauki w zasadniczej szkole zawodowej uczniowie mogą podjąć naukę w L.O dla dorosłych od razu od drugiej klasy lub w Branżowej Szkole II stopnia gdzie mają możliwość uzyskania tytułu technika usług fryzjerskich.